Vad är socialt med sociala innovationer?

Idag släppte Entreprenörskapsforum en policysammanfattning om sociala innovationer.. I samband med rapportsläppet anordnades ett seminarium där Charity Rating fanns på plats. Syftet var att diskutera fenomenet sociala innovationer.

Man kan tro att sociala innovationer är något nytt men innovationer med sociala ändamål har funnits i alla tider. Historiska exempel på innovationer med sociala ändamål är fackföreningar, kooperativ och förskolan. En social innovation betecknas som en innovation inriktad på att ta itu med väsentliga mänskliga behov och samhällsproblem och utmaningar. Skillnaden mellan en ”vanlig” innovation och en social innovation ligger i den underliggande intentionen. Den sociala innovatörens huvudsakliga intresse och drivkraft är att skapa samhällsnytta.

Seminariet gästades av representanter från exempel från verkligheten. Bland annat talade Thomas Bokström, projektledare för sociala innovationer på SKL, om projektet Uppdrag: psykisk hälsa. Uppdrag: Psykisk hälsa är ett samarbete mellan SKL och regeringen i syfte att ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa. Även Harry McNiel, vd för Hero Sverige på plats. Hero Sverige driver asylboende och fokuserar på hela kedjan för etablering i Sverige. De arbetar med ensamkommande, asylboende, kompetensutveckling, jobbförmedling och tolktjänster.

Charity Rating tror på samordning mellan offentlig sektor, privata aktörer och civila samhället för att möta de samhällsutmaningar vi står inför nu och i framtiden.

För att ta del av Entreprenörskapsforums rapport klicka här.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg