Tävling om donationerna

I veckan kom Välgörenhetsbarometern ut med rapporten ”Blir Sverige kallare?”.  Där finner man att allmänhetens förtroende för välgörenhetsorganisationerna har minskat med hela 20%.  Siffran bygger till stor del på att svenskarna i mindre utsträckning litar på att pengarna kommer fram till de avsedda ändamålen. Minskningen är märkbar framförallt bland kvinnor, som också traditionellt ger mer än män: 6 av 10 kvinnor, mot 5 av 10 män, vilket dock är en ökning från förra året då 4 av 10 män donerade.

I rapporten framkommer också att det är viktigare att organisationerna har trovärdighet än att de har 90-konto. Att varumärket är välkänt har också stor betydelse.  Till exempel ligger Röda Korset och Barncancerfonden högt upp på listan, vilket beror på att dessa organisationer står för emotionella värden som många kan relatera till.

Givandet har ökat lavinartat i Sverige de sista 15 åren. 2002 donerade svenskarna 3,4 miljarder SEK; 2016 hade den siffran gått upp till 16,2 miljarder SEK. Under samma tid har trovärdigheten skakats om då hanteringen av donationer å ena sidan har visat på ohederlighet och mörkertal, men å andra sidan har visat på ökad betydelse av transparens i verksamheten. Inte minst har framväxten av sociala media varit behjälplig i den här utvecklingen.

Medan allmänheten verkar ha tappat förtroende för de ideella organisationerna sedan föregående år, kämpar dessa med krav om att öka synligheten av sina varumärken. För att möta reaktionerna satsar många på att marknadsföra sig på olika sätt.  Annonser i tunnelbanan, på bussar, i tidningar och andra media dyker upp i olika sammanhang, speciellt i juletider.

I tävlingen om donationerna kan man ställa frågan hur allmänheten reagerar på annonser och marknadsföring när man allra helst vill att medlen som samlas in oavkortat ska gå till ändamålen? Och, hur balanserar organisationerna att synas med att verka för ’det goda’?

Det här är ett dilemma som välgörenhetsindustrin står inför.  Charity Rating har under flera år arbetat för att öka transparensen inom den ideella sektorn, och via Givarguiden tagit fram kriterier som visar på förhållandena. I de flesta fall har organisationerna tagit till sig kritiken om synlighet och att redovisa resultat, och därigenom ökat förutsättningarna för insyn och fortsatt stöd.

För att öka trovärdigheten behövs både enkla och konkreta sätt att ge organisationer möjligheten att arbeta för hållbarhet inom sin egen sektor. Charity Rating och Givarguiden kommer att fortsätta att agera för att hjälpa allmänheten till ett tryggt givande och säkerställa att din gåva når fram och att de organisationerna som du stödjer kan göra att bra jobb, både för välgörande ändamål och förmedla bestående värden.

Källor:

Svensk Insamlingskontroll (SIK)

SR.se 2002-12-24

Välgörenhetsbarometern, rapport 2017-12-14

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg