Här hittar du dokument som ger dig en djupare insikt i Charity Ratings verksamhet.

Årsredovisningar

Charity Ratings Årsredovisning 2015 alt

Charity Rating Årsredovisning 2014 alt

Charity Rating Årsredovisning 2013 alt

Charity Rating Årsredovisning 2012 alt

Charity Rating Årsredovisning 2011 alt

Charity Rating Årsredovisning 2010 alt

Charity Rating Årsredovisning 2009 alt

Charity Rating Årsredovisning 2008 alt

Charity Rating Årsredovisning 2007 alt

Charity Rating Årsredovisning 2006 alt

Charity Ratings styrelse är oavlönad och lön till verksamhetschefen uppgår (2015) till 60 000 kr för en heltidstjänst.


Protokoll från årsstämmor/föreningsstämmor

Charity Rating protokoll från årsstämma 2016

Charity Rating protokoll från årsstämma 2015

Charity Rating protokoll från årsstämma 2014

Charity Rating protokoll från årsstämma 2013

Charity Rating protokoll från årsstämma 2012

Charity Rating protokoll från årsstämma 2011

Charity Rating protokoll från årsstämma 2010

Charity Rating protokoll från årsstämma 2009

Charity Rating protokoll från årsstämma 2008

Charity Rating protokoll från årsstämma 2007

Charity Rating protokoll från extra årsstämma 2006

Charity Rating protokoll från årsstämma 2006

Charity Rating protokoll från årsstämma 2005

 


Stadgar

Charity Ratings stadgar alt

 


Övriga styrdokument

Charity Rating Handlingsplan & Uppföljning alt

Utveckling och kvalitetssäkring av analysmetod alt