Här hittar du dokument som ger dig en djupare insikt i Charity Ratings verksamhet.

Årsredovisningar

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Charity Ratings styrelse är oavlönad och lön till verksamhetschefen uppgår (2017) till 60 000 kr/mån för 75% tjänst.

Protokoll från årsstämmor/föreningsstämmor

Årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Årsstämma 2009
Årsstämma 2008
Årsstämma 2007
Extra årsstämma 2006
Årsstämma 2006
Årsstämma 2005

Stadgar

Charity Ratings stadgar 

Övriga styrdokument

Charity Rating Handlingsplan & Uppföljning
Utveckling och kvalitetssäkring av analysmetod