Här hittar du dokument som ger dig en djupare insikt i Charity Ratings verksamhet.

Årsredovisningar

Charity Rating Årsredovisning 2015
Charity Rating Årsredovisning 2014
Charity Rating Årsredovisning 2013
Charity Rating Årsredovisning 2012
Charity Rating Årsredovisning 2011
Charity Rating Årsredovisning 2010
Charity Rating Årsredovisning 2009
Charity Rating Årsredovisning 2008
Charity Rating Årsredovisning 2007
Charity Rating Årsredovisning 2006

Charity Ratings styrelse är oavlönad och lön till verksamhetschefen uppgår (2017) till 60 000 kr/mån för 75% tjänst.

Protokoll från årsstämmor/föreningsstämmor

Charity Rating protokoll från årsstämma 2016
Charity Rating protokoll från årsstämma 2015
Charity Rating protokoll från årsstämma 2014
Charity Rating protokoll från årsstämma 2013
Charity Rating protokoll från årsstämma 2012
Charity Rating protokoll från årsstämma 2011
Charity Rating protokoll från årsstämma 2010
Charity Rating protokoll från årsstämma 2009
Charity Rating protokoll från årsstämma 2008
Charity Rating protokoll från årsstämma 2007
Charity Rating protokoll från extra årsstämma 2006
Charity Rating protokoll från årsstämma 2006
Charity Rating protokoll från årsstämma 2005

Stadgar

Charity Ratings stadgar 

Övriga styrdokument

Charity Rating Handlingsplan & Uppföljning
Utveckling och kvalitetssäkring av analysmetod