Så lite som 10 % av allmänhetens gåvor nådde fram

En ny brittisk rapport visar att några av Storbritanniens största och mest välkända ideella organisationer spenderar mindre än häften och vissa så lite som 10 % av allmänhetens gåvor på faktiska aktiviteter som gynnar den tilltänkta målgruppen.Granskningen som omfattade 5 543 organisationer avslöjade att hela 292 organisationer, med sammanlagda intäkter på 2.4 miljarder pund, spenderade 10 % eller mindre på aktiviteter som gynnade den tilltänkta målgruppen. Givarnas möjligheter att själva finna denna information försvåras av oförståeliga, förvirrande och missvisande ekonomiska redovisningar.

Vidare visade granskningen att en av fem av de största organisationerna spenderade 50 % eller mindre på den tilltänkta målgruppen, sammanlagt har dessa en inkomst på 6 miljarder pund. Bakom rapporten står The True and Fair Foundation, som drivs av filantropen Gina Miller som är en stark förespråkare av transparens inom sektorn och ett smartare givande. Syftet med rapporten var att visa på hur problematiskt det kan bli när givare vill bedöma hur stor andel av en ideell organisations inkomst som går till faktiska aktiviteter inom ändamålet.

Rapporten ställer frågan huruvida det finns ett behov av ett lättare rapporteringssystem som ger givare bättre förståelse av hur ideella organisationers använder sina pengar samt ifrågasätter givarnas roll och undrar varför givare inte ställer fler frågor om organisationernas arbete.

Vi på Charity Rating tycker att rapporten lyfter intressanta frågeställningar om ideella organisationers rapporteringssystem och kostnaderna. Dock är det viktigt att komma ihåg att för att en organisation ska kunna verka så finns kostnader som man som givare måste ta hänsyn till. Högst ändamålsandel är inte samma sak som ”bäst” organisation. Vi på Charity Rating vill se ett rapporteringssystem som går bortom kostnader och fokuserar på vilka organisationer som har mest effekt och således gör störst samhällsnytta.

Behovet av information till givare är av yttersta vikt. I Sverige behövs ett paradigmskifte där du som givare måste börja ta ett större ansvar för att granska ditt eget givande, ställa frågor till organisationerna och således påverka dem att rapportera på det du tycker är viktigt – att dina pengar gör nytta!

Läsa hela rapporten här.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg