Rapport från Stockholms Stadsmission: Brister i mottagandesystemet av ensamkommande flyktingbarn

bildIdag släppte Stockholm Stadsmission sin årliga Barn- och Ungdomsrapport och höll i samband med detta ett seminarium. Årets rapport fokuserar särskilt på ensamkommande flyktingbarn. I år beräknas 12 000 ensamkommande barn och unga söka asyl i Sverige men trots detta finns ingen myndighet eller organisation som har huvudansvaret för att ensamkommande barn ska få ett så bra mottagande som möjlighet. Allas ansvar blir lätt ingens ansvar konstaterar rapporten. Vi på Charity Rating strävar ständigt efter att hålla oss uppdaterade om vad som händer i det civila samhället och vi var därför på plats under morgonens seminarium då rapporten presenterades och diskuterades.

Underlaget till rapporten består bland annat av intervjuer gjorde med överförmyndare i landets tre största storstadsområden om deras erfarenheter av systemet med gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Rapporten konstatera flera bister i mottagarsystemet som det ser ut idag.

I dag ska varje enskilt ensamkommande barn och ungdom tilldelas en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare, som ska agera i vårdnadshavarens ställe. Det råder dock skillnader i gode männens kunskap, kompetens och engagemang. Under seminariet beskrivs det hur barnen själva jämför gode män med varandra om vilket engagemang, stöd och tid de får av sin gode man. Med andra ord verkar det råda oklarheter kring vad de goda männens ansvar egentligen är, vilket leder till skillnader i vad de gode männen faktiskt gör. Ytterligare en aspekt som diskuterades var boendefrågan. Rapporten efterfrågar mer typer av boende utifrån de ensamkommandes behov. Idag erbjuds relativt få boendealternativ och det är därför svårt att se till varje barn unika behov.

Läs hela Stockholms Stadsmissions rapport här.

Vill du engagera dig för nyanlända i Sverige? Läs vår guide till hur du engagerar här.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg