Tack för att ni gör det möjligt!

Charity Rating skulle inte vara vad vi är idag utan våra partners. Som ideell organisation är vi beroende av såväl pro bono-insatser som direkt ekonomiskt stöd för att kunna vidareutveckla vår Givarguiden och att fortsätta leverera analyser och rapporter som granskar och belyser den ideella sektorn ur olika vinklar.

Vi är stolta och glada över att samarbeta med experter inom en rad olika områden. Vi vill tacka alla er som gör det möjligt för oss att utvecklas som givarnas intresseorganisation och därigenom föra givarens talan i olika sammanhang.

Nedan kan du läsa mer om våra partners och våra samarbeten.

Vill du också vara en del av Charity Ratings partnernätverk? Läs mer här

 


Palladium film

Palladium är ett produktionsbolag i Stockholm. Palladium står för kreativitet och engagemang. Palladium har jobbat ideellt med Charity Rating sedan 2007. Den kommande reklamfilmen har regisserats av Robinovich och producerats av Henrik Jakobsson.

Charity Rating om Palladium:

Palladium har producerat ett flertal reklamfilmer pro bono åt Charity Rating med ett fantastiskt resultat. Reklamfilmerna ger oss möjlighet att öka kännedomen om Charity Rating hos allmänheten.

 


The Information Company

Fungerande målstyrning handlar om att åstadkomma en positiv förändring i organisationens beteende. The Information Company tar ett helhetsansvar, från att identifiera vilka mål som skall mätas, styras och följas upp till insamling av rätt information och en pedagogisk presentation av resultaten. Varje vecka bevisar våra kunder att fungerande målstyrning leder till förbättrad konkurrenskraft.

Charity Rating om The Information Company:

The Information Company har hjälpt oss att leva som vi lär genom att stötta oss i processen att ta fram konkreta mål och att månadsvis följa upp utfall mot mål genom att tillhandahålla sin målstyrningsportal och arbeta med oss pro bono.

 


Booz & Company

Booz & Company är ett ledande managementkonsultföretag som hjälper världens främsta företag och organisationer inom den privata och offentliga sektorn.

Idag, med våra drygt 3300 medarbetare på 57 kontor världen över, bidrar vi med insikt och kunskap, djupgående funktionell expertis samt ett praktiskt och handfast angreppssätt att bygga kompetens och leverera konkreta resultat. Vi har ett nära samarbete med våra klienter för att skapa och leverera konkurrensfördelar.

Charity Rating om Booz & Co:

Booz & Co är en nära partner och ovärderlig supporter till Charity Rating. Booz & Co har varit den drivande kraften bakom utvecklingen av Charity Ratings analysmodell.

 


PHD

PHD är en media och kommunikationsbyrå med över 60 kontor och 2500 anställda globalt. PHD är en mediabyrå som har byggts på en kultur av insikt, kreativitet och innovation. Kärnan i vår verksamhet är en stark övertygelse att stora idéer gör skillnad. I våra hjärtan finns ett åtagande att leda branschen med tankeväckande åsikter och banbrytande tankegångar.

Charity Rating om PHD Networks:

PHD Networks är vår mediapartner och ger oss pro bono expertis genom att stötta oss med media och kommunikationsrådgivning.

 


procuritas

Procuritas

Procuritas är ett investmentbolag specialiserat på att initiera, strukturera och finansiera Management Buy-outs (MBOs) i Norden. Investeringarna sker genom två fonder med ett sammanlagt garanterat kapital på mer än tre miljarder kronor. Exklusiv rådgivare till fonderna är Procuritas.

Charity Rating om Procuritas:

Procuritas grundare, Mikael Ahlström, är Charity Ratings grundare och styrelseordförande.

 


Yollo! Design Logo

Yollo! Design

Yollo! designar, bygger och underhåller webbplatser.

Charity Rating om Yollo:

Yollo har tagit fram ny grafisk profil och ny struktur för www.charityrating.org.  Utan Yollos enorma arbetsinsats att få den nya hemsidan på plats hade Charity Rating inte haft möjlighet att förverkliga den ambitionsnivå som nu finns på plats.

 


Spider Stockholm

Spider Stockholm arbetar inom reklam, media, pr och webb. Vi verkar i ett brett och kompetent nätverk av kommunikatörer, som oavsett kanal arbetar med ett bestämt mål; att skapa kreativ marknadskommunikation som gör skillnad.

Charity Rating om Spider:

Karin Green på Spider Stockholm har hjälpt oss att ta fram nya mer tillgängliga texter till vår nya hemsida. Vi tackar Spider för den tid de lagt ner pro bono.