Onyanserad bild av Rädda Barnens arvodering

I förra veckan rapporterade både DI och Expressen om att bidragsgivare lämnar Rädda Barnen som en följd av förslaget av höjd arvodering till styrelseordföranden. Rubriker så som ”Miljonregn när Palm tar över Rädda Barnen” kan skapa en onyanserad bild och Charity Rating vill hjälpa dig att reda ut vad det är som faktiskt har hänt.

Inför Rädda Barnens riksmöte hade valberedningen kommit med förslag på nya styrelsemedlemmar. I förslaget presenterar också valberedningen ett nytt arbetssätt där valberedningen vill se ordföranden arbete på heltid med uppdraget, ett arbete som innefattar att leda styrelsen, leda sin generalsekreterare och representera Rädda Barnen gentemot medlemmar, politiker, makthavare. I och med detta nya arbetssätt föreslags ett arvode på 46 800 kronor i månaden. Denna nya lönekostnad har fått givare att reagera och flera månadsgivare har valt att avsluta sitt givande. Tidigare ordförande, Inger Ashing, har inte arbetat på heltid med uppdraget och har rätt 20 000 kronor per månad men har valt att avstått från att ta emot detta.

Med rubriker som innefattar ord så som ”miljonregn” och ”chockhöjning” kan en onyanserad bild av situationen skapas. Det nya arbetssättet var ännu på beslutsnivå efter ett förslag från valberedning och var ännu inte genomröstat av riksstämman. För att beslutet skulle ha godkänts krävs det att Rädda Barnens medlemmar själva röstar igenom beslutet. Efter kritik har nu förslaget dragits tillbaka. Olyckligtvis har Rädda Barnen tappat månadsgivare i samband med att förslaget presenterats.

I sammanhanget bör det också kommenteras att ideell arbete är inte per automatik lika med oavlönat arbete. Ideella organisationer verkar på en konkurrensutsatt marknad och det viktigt att förstå anställda och förtroendevalda kan avlönas.  Charity Rating anser att varje organisations styrelse bör vara kompetent nog att avgöra lämpligt till anställda och förtroendevalda.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg

Kommentarsfält

  1. Marcus 2016-05-13 at 17:12 · · Svara

    Onyanserad bild är det knappast! Om vi ser tillbaka på alla konstigheter som förekommit i diverse hjälporganisationer så ser man en tydlig bild av girighet. Det gäller naturligtvis inte alla men när stora organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset mfl drar på i sina arvoden så får man nog stå sitt kast i den medial granskningen. Lägg därtill de falska kampanjerna med ”fattiga” barn som bland annat BRIS körde ut i media. Det finns utrymme för en närmare granskning av hjälporganisationerna och denna katastrofindustri som ändå omsätter fem-sex miljarder i Sverige. Granskningen av organisationerna är tyvärr alltför undermålig och i det glappet uppstår girigheten som vi återigen nu ser exempel på hos Rädda Barnen.

Kommentera

Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>