Givarnas intresseorganisation – din guide till ett meningsfullt givande.

Hjälpbehovet växer – och det gör också människors vilja att hjälpa. Detta märks inte minst i det ökande antalet ideella organisationer. Idag finns det flera miljoner aktiva hjälporganisationer runt om i världen. För givare som vill bidra till deras arbete kan det vara svårt att välja. Därför finns Charity Rating.

En opartisk rådgivare och källa till information

Charity Rating är givarnas intresseorganisation. Vårt uppdrag är att granska hur de ideella organisationerna arbetar och vilken nytta de gör med våra gåvor. För att lyckas med det måste vi vara opartiska, obundna och oberoende av den bransch vi granskar. Därför driver vi Charity Rating som en ideell medlemsförening, där du och alla andra som är intresserade av bättre kontroll och insyn i den ideella sektorn kan bli medlemmar.

Vi verkar för en god utveckling av den ideella sektorn

Vårt mål är att öka det ideella engagemanget och givandet. Med information, rådgivning och andra relevanta verktyg hjälper vi därför givare; privatpersoner, företag och stiftelser, att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har vi samlat information om hundratals ideella organisationer och deras arbete i vår databas, så att det ska vara enkelt att jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.

Ideella organisationer med fokus på effekt

Tack vare tydligt fokus på effektivitet skapar vi också förutsättningar för en professionalisering av den ideella sektorn, vilket i förlängningen leder till en större samhällseffekt. Egentligen är det självklart – ser vi ett tydligare resultat av våra insatser är det både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.

 

Mål, strategier och kapacitet

Mål: Skapa en hållbar och skalbar organisation

Strategi: Arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar finansiell struktur. Öka antalet användare av våra tjänster, öka antalet medlemmar och bidrag från allmänheten. Skapa en insamlingsstrategi tillsammans med Charity Ratings styrelse.

Mål: Vidga vårt tjänsteutbud

Strategi: Utveckla och genomföra en pilotstudie för att visa på hur impact measurement- metoden kan implementeras i svenska ideella organisationer. Fortsätta att delta i debatten kring resultatmätning, impact investing, social bonds och overhead.

Mål: Bibehålla vårt oberoende och fördjupa vårt granskande

Strategi: Implementera Givarguiden 2.0 bedömningssystem som utvecklats av Charity Rating under 2013/2014, öka antalet organisationer i guiden och fortsätta arbeta utifrån vår unika utgångspunkt som oberoende granskare.

Mål: Bidra till en mer transparent sektor och ökat givande

Strategi: Genom att fortsätta att informera och utbilda organisationerna i Givarguiden kring transparens, genomföra vår årliga granskning, publicera guider och rapporter för givare samt ge tips om organisationer.

 

Charity Ratings kapacitet

Charity Rating är den enda organisationen som verkar för givarnas intressen i Sverige. Med över 10 års i branschen har vi en unik erfarenhet omkring utvecklingen i ideell sektor och givande från privatpersoner, företag och organisationer. Med kombinerade erfarenheter från näringsliv och ideell sektor arbetar Charity Rating för en effektivare, transparent och professionell ideell sektor genom att vara oberoende, upplysande och vägledande.

Vi åstadkommer detta genom:

  • Kvalificerad styrelse med erfarenhet från näringsliv och ideell sektor i Sverige och utlandet
  • Dedikerad personal som vill bidra till ett givande men hjärta och hjärna
  • Stort nätverk med engagerade och stöttande medlemmar och anslutna

Läs gärna mer om vad vi åstadkommit under de senaste åren i våra verksamhetsberättelser.