Ett företags- eller stiftelsemedlemskap i Charity Rating kostar 10,000 kronor per år, där medlemsavgiften består av 100 kronor och resterande 9,900 kronor är en serviceavgift.

Medlemskapet innebär:

  • ett första kostnadsfritt rådgivningsmöte med förslag på utveckling av befintliga eller kommande donationer och partnerskap med ideella organisationer.
  • tillgång till support via telefon och e-post.
  • tillgång till och möjlighet att påverka utvecklingen av Charity Ratings internetbaserade Givarguide, samt de rapporter, analyser, guider och rådgivningstjänster som Charity Rating erbjuder.
  • möjlighet att påverka utvecklingen, transparensen och effektiviteten inom den svenska ideella sektorn.
  • att Charity Rating ger stöd i er relation gentemot den ideella sektorns organisationer, branschorgan och aktörer.

Anmäl ert medlemskap redan idag via info@charityrating.org så skickar vi en faktura och bekräftelse på ert medlemskap.