Ett företags- eller stiftelsemedlemskap i Charity Rating kostar 10,000 kronor per år, där medlemsavgiften består av 100 kronor och resterande 9,900 kronor är en serviceavgift.

Medlemskapet innebär:

  • ett första kostnadsfritt rådgivningsmöte med förslag på utveckling av befintliga eller kommande donationer och partnerskap med ideella organisationer.
  • möjlighet att synas som partner på Givarguidens rapporter och guider.
  • tillgång till support via telefon och e-post.
  • att Charity Rating ger stöd i er relation gentemot den ideella sektorns organisationer, branschorgan och aktörer.

Anmäl ert medlemskap redan idag via info@charityrating.org så skickar vi en faktura och bekräftelse på ert medlemskap.