Välkommen som företags- eller stiftelsemedlem

För 10,000 kronor per år får ni ett företags- eller stiftelsemedlemskap i Charity Rating  och ger möjlighet till:

  • ett första kostnadsfritt rådgivningsmöte med förslag på utveckling av befintliga eller kommande donationer och partnerskap med ideella organisationer.
  • tillgång till och möjlighet att påverka utvecklingen av Charity Ratings internetbaserade Givarguide, samt de rapporter, analyser, guider och rådgivningstjänster som Charity Rating erbjuder.
  • möjlighet att påverka utvecklingen, transparensen och effektiviteten inom den svenska ideella sektorn.
  • att Charity Rating ger stöd i er relation gentemot den ideella sektorns organisationer, branschorgan och aktörer.

Ansök redan idag via e-post: medlemskap@charityrating.org eller direkt på vår hemsida via ansökningsformuläret för företag eller stiftelse.

Välkommen som privatmedlem

För minst 100 kr per år får du privat medlemskap i Charity Rating. Du bestämmer nämligen själv med vilket belopp du vill stödja vår verksamhet. Oavsett avgift innebär ditt privatmedlemskap att du får:

  • tillgång till support gällande via telefon och e-post.
  • tillgång till och möjlighet att påverka utvecklingen av Charity Ratings webbaserade Givarguide, samt de rapporter, analyser, guider och rådgivningstjänster som Charity Rating erbjuder.
  • möjlighet att påverka utvecklingen, transparensen och effektiviteten inom den svenska ideella sektorn.
  • att Charity Rating för din talan som givare i övergripande frågor gentemot den ideella sektorns organisationer, branschorgan och aktörer.

Ansök redan idag via e-post: privatmedlemskap@charityrating.org eller direkt på vår hemsida. Sätt in valfritt belopp på vårt bankgirokonto så behandlar vi din ansökan omgående.