Anders Milton, Ordförande
Anders Milton var under 2003-2006 regeringens nationella psykiatrisamordnare. Han har tidigare bland annat varit ordförande i Röda korset (2002 – 2005) samt ordförande och senare VD för Sveriges läkarförbund, ordförande i SACO, World Medical Association, Folk och Försvar samt ledamot av 2005 års katastrofkommission.

Lena Linn, Ledamot
Lena Linn har 30 års erfarenhet av varumärkesutveckling; i linjen, som konsult och i styrelsesammanhang. Hon har bl a varit VD för Atlas Resor, Sverigechef för EFFS (ett bolag inom EF/Europeiska Ferieskolan) och ordförande i IF Friskis&Svettis Stockholm. Är idag VD för Meta Management AB samt ordförande och delägare i Pluralis AB. Lena har en fil kand. från Stockholms Universitet, internationella examina från Cambridge och är marknadsekonom DRMI. Ingår i Styrelsekraft. Läs mer om Lena här.

Charlotte Brandin, Ledamot
Charlotte Brandin innehade posten som VD/Executive Director för World Childhood Foundation USA 2002-2014, och har sedan dess varit involverad i start-ups. Sedan 1989, då hon flyttade till USA, har hon arbetat i olika roller för Planned Parenthood, varit sysselsatt med socialpolitik och juridiska frågor kring unga kvinnors rättigheter samt var med och grundade Welfare Make A Difference Campaign med lobbyverksamhet i Washington DC. Hon har bedrivit studier med examina från Lunds Universitet, där hon även har undervisat och föreläst, samt vid University of California at Berkeley. Läs mer om Charlotte här.

Björn Levin
Grundare av kommunikationsbyrån Brandecho. Björn har långvarig erfarenhet ifrån reklam- och kommunikationsbranschen. Han är tidigare Allsvensk fotbollsspelare, och vinnare av Aftonbladets ”Svenska hjältar” för sitt engagemang av att involvera nyanlända i samhället genom fotbollen.  Via Brandecho hjälper Björn att stärka och synliggöra Givarguidens arbete.

Mikael Ahlström, Grundare
Mikael Ahlström är founding partner i riskkapitalbolaget Procuritas samt initiativtagare och styrelseordförande i Charity Rating. Mikael är utbildad företagsekonom från INSEAD, Frankrike, och har examen från Lunds universitet. Mikael har även grundat Stiftelsen Chelha. Läs mer om Mikaels engagemang i Charity Rating  här.