Mikael Ahlström, Ordförande

Mikael Ahlström är founding partner i riskkapitalbolaget Procuritas samt initiativtagare och styrelseordförande i Charity Rating. Han är utbildad företagsekonom från INSEAD, Frankrike och Lunds universitet. Mikael har även grundat Stiftelsen Chelha. Läs mer om Mikaels engagemang i Charity Rating här.

Marianne Flink, Ledamot

Marianne Flink har 30 års erfarenhet, dels som auktoriserad revisor och dels som VD för Standard & Poor’s Nordiska verksamhet. Hon är styrelseledamot i Sveriges Finansanalytikers Förening. läs mer om Marianne här.

Anders Milton, Ledamot

Anders Milton var under 2003-2006 regeringens nationella psykiatrisamordnare. Han har tidigare bland annat varit ordförande i Röda korset (2002 – 2005) samt ordförande och senare VD för Sveriges läkarförbund, ordförande i SACO, World Medical Association, Folk och Försvar samt ledamot av 2005 års katastrofkommission.

Jessica Bederoff Stenvad, Ledamot

Jessica Bederoff Stenvad arbetar som managementkonsult på KPMG. Hon har tidigare arbetat som strategisk rådgivare på Charity Rating 2010-2012 samt som ansvarig för volontäranalytiker och uppbyggnaden av Givarguiden 2006. Hon har tidigare erfarenhet som managementkonsult på Arkwright, samt arbetat vid FN:s World Food Programme. Jessica har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat mänskliga rättigheter vid Teologiska högskola i Stockholm. Läs mer om Jessica här.

Lena Linn, Ledamot

Lena Linn har 30 års erfarenhet av varumärkesutveckling; i linjen, som konsult och i styrelsesammanhang. Hon har bl a varit VD för Atlas Resor, Sverigechef för EFFS (ett bolag inom EF/Europeiska Ferieskolan) och ordförande i IF Friskis&Svettis Stockholm. Är idag VD för Meta Management AB samt ordförande och delägare i Pluralis AB. Lena har en fil kand från Stockholms Universitet, internationella examina från Cambridge och är marknadsekonom DRMI. Ingår i Styrelsekraft. Läs mer om Lena här.

Charlotte Brandin, Ledamot

Charlotte Brandin har innehaft posten som VD/Executive Director för World Childhood Foundation USA sedan 2002. Sedan 1989, då hon flyttade till USA, har hon arbetat i olika roller för Planned Parenthood, varit sysselsatt med socialpolitik och juridiska frågor kring unga kvinnors rättigheter samt var med och grundade Welfare Make A Difference Campaign med lobbyverksamhet i Washington DC. Hon har bedrivit studier med examina från Lunds Universitet, där hon även har undervisat och föreläst, samt vid University of California at Berkeley. Läs mer om Charlotte här.