Marianne – Flink på rating

 

Marianne Flinks bakgrund på ratingföretaget Standard and Poor blev startskottet för hennes engagemang i Charity Rating. Marianne har varit delaktig i Charity Rating sedan 2005 och sitter sedan 2007 i styrelsen. Vi pratar med Marianne om man verkligen kan ge en ideell organisation en ”rating” och vem ska betala? Läs Marianne tankar om Charity Ratings utveckling, varför Charity Rating behövs och ger svar till de som kanske ifrågasätter Charity Ratings verksamhet. 

Marianne Flink har varit engagerad i Charity Rating sedan start 2005. På den tiden arbetade Marianne på ratingföretaget Standard and Poor och expertisen att göra en oberoende rating var något som Charity Rating efterfrågade. Men att utveckla ett ratingsystem för organisationer inom ideell sektor var lättare sagt än gjort. ”Det jag hjälpte till med var att peka på styrkor och svagheter i ett ratingsystem. Hur man hanterar en viss typ av konflikter mellan aktörer som alltid dyker upp och hur man hanterar en oberoende granskning.

 Men något redigt ratingsystem sattes aldrig upp. Marianne beskriver hur ett ratingsystem måste vara enkelt och att man måste ha en variabel som man faktiskt mäter. På Mariannes arbetsplats mättes företags kreditvärdighet, något som var ganska tydligt enligt Marianne själv.  ”Men det var betydligt svårare att i en rating av ideella organisationer mäta effektivitet eller någon annat. Det var ju ett stort dilemma och därför har man sökt lite olika vägar för att lösa det. ”

Genom åren har Charity Ratings bedömningssystem sett olika ut och idag används ratingverktyget DET (en kontroll huruvida organisationerna uppfyller Givarguidens krav gällande Demokrati, Ekonomi och Transparens). Marianne har varit en del i att utveckla bedömningen enligt DET och hjälpt till att identifiera tydliga kriterier för de djupare analyserna av enskilda organisationer.

Är det bra att sträva efter att finna ett enhetligt sätt att mäta organisationers arbete?

Det kan ju finnas en nytta med att sätta dem på samma skala, det tycker jag är ett intressant koncept. Tillslut blir alla så unika att det inte är så unikt längre – att det grundläggande ändå är gemensamt. Problemet är inte den gemensamma skalan utan snarare hur mäter man effekt och effektivitet osv. Jag är övertygad om att allt går att göra men du måste först jobba med gemensamma kriterier eller standarder. Då har man en grund att stå på.

Långsiktigt – hur ska man kunna mäta organisationers samhällseffekter?

Hade jag kunnat svara på det hade jag gjort det för länge sedan. En begränsande faktor är ju finansieringen av en ratingtjänst – utan ordentlig finansiering så kan man inte göra den djupanalysen som skulle krävas. Om du jämför med näringslivet så betalar ju företagen för att få en rating och en analys. Den betalningsviljan finns inte hos ideella organisationer i samma utsträckning.

Varför behövs Charity Rating idag?

Det behöver alltid finnas en aktör som granskar och när det gäller den ideella världen känns det ibland att bara för att det är för det goda syftet så kan man göra lite som man vill. Det goda syftet räcker inte anser jag. Organisationer som tar emot pengar från allmänheten och ska bygga trovärdighet måste ha ordning och reda, veta vad de gör och vad de vill. Och då är det jättebra att det finns en organisation som Charity Rating som belyser detta. Som ifrågasätter på ett sakligt och informerat sätt.

De som undrar över och kanske ifrågasätter Charity Ratings motiv?

Ja det är väl egentligen inte så konstigt att sådana frågeställningar uppstår. Den som blir granskad upplever kanske det som lite obehagligt och reagerar med att sätta taggarna utåt och ifrågasätta kompetensen och granskningen. Men ofta handlar det om att ställa frågor och få svar för att få en utveckling. Sedan tar det ju tid att bygga trovärdighet och där har vi kommit långt. Vi har också varit delaktiga i debatten att få sektorn att bli mer transparent och hjälpt till. Det tycker jag är viktigt att poängtera.

 

 

 

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg