Charlotte Brandin är van att bli granskad

Charlotte Brandin har bott i USA sedan 1989, först på västkusten och sen på västkusten. Efter 12 år som executive director för World Childhood Foundation lämnade Charlotte nyligen sin tjänst för nya äventyr. Charlotte sitter sedan 2013  i Charity Ratings styrelse. Det var på en resa till Sverige som Charlotte fick höra om Charity Rating från en bekant och när hon såg att Charity Rating sökte nya styrelseledamöter skickade Charlotte in sin ansökan. Charlotte berättar hur det i USA finns många organisationer som fungerar som ”watch dogs” och granskar ideella organisationer.

Har man kommit längre med sådana här saker i USA?

”Både och. I USA har man kanske kommit längre när det gäller skatter, transparens och rating men samtidigt sitter det i ryggmärgen på folk att ge. Det är en annan kultur. En del av Charity Ratings uppgift är ju också att öka givandet, det behövs ju inte i USA. Men samtidigt kan man då hoppa över ett par steg – ta det här arbetet som CR påbörjat gällande synen på administrations- och insamlingskostnader. Det tycker jag är en jätteviktig fråga där allmänhetens förståelse för att kostnader måste få finnas är för låg.”

Charlotte beskriver även hur hon själv i egenskap av VD för Childhood har blivit mycket utsatt för djupgranskningar av liknande organisationer.” I starten av Childhood samlade vi in mycket kapital men delade inte ut någonting, vilket då alarmerade den här watch dog organisationen. Året efter delade vi ut 150 % av insamlade medel, vilket var planen, men som den här granskningen inte tog hänsyn till. Jag tycker det viktigt att sådana här organisationer finns men också att de rapporterar rätt saker och ser saker i ett sammanhang. Både i hur man driver en ideell organisation och hur man som givare kan ge. Det kräver transparens, governance och ekonomisk redovisning – att alla bitar sköts. Det Charity Rating gör genom Givarguiden är att dessutom erbjuda en form ”public service” där allmänheten kan få information som också är jämförbar.”

Charlotte hoppas bidra med perspektivet att granskning är en naturlig del av att arbeta med välgörenhet och insamling. För Charity Ratings del är det nytt att ha en person från den ”mottagande sidan” i styrelsen. Genom detta perspektiv bidrar Charlotte med ett perspektiv av vad som är relevant att titta på, vad man kan och inte kan kräva av organisationer samt hur Charity Rating ska förmedla detta mot intressenter och givare.”Det är tufft att vara en ideell organisation som kämpar med små resurser, står med hatt i hand och sen få kritik för sådant som egentligen är missförstånd – att allmänheten inte förstår sektorn. Där spelar också Charity Rating en roll som kan peka på vad som är relevant.”

Vilket önskar du bli ditt viktigaste bidrag till CR?

”Att öka förståelsen för ideella organisationer. I vilken värld de arbetar, vilka krav man kan ställa, att de gör ett viktigt arbete och att det blir tydligare vilken skillnad de gör.”

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg