Bättre kunskap, större förtroende och ett ökat engagemang

Charity Rating bildades 2005 av vår initiativtagare Mikael Ahlström. Mikael är founding partner i riskkapitalbolaget Procuritas AB och sedan länge en engagerad givare. Idén till Charity Rating väcktes när han började fundera kring vilken information om den ideella sektorn som han och andra givare hade tillgång till och vilket informationsbehov som egentligen finns.

Vad han fann var en rad undersökningar som visade att det finns ett stort behov av information, inte minst bland privatpersoner som står för en betydande del av det mångmiljardbelopp som organisationer med 90-konton omsätter. Givare är intresserade av bättre information om hur pengarna används och säger sig vara beredda att skänka mer pengar om de har tillgång till sådana fakta. Han bestämde sig därför att starta Charity Rating med målet att öka givarnas förtroende för de ideella organisationerna och på så sätt bidra till ett ökat givande och i förlängningen en större samhällsnytta.