Giving Tuesday

Det lider mot givande tider.

Våra hjärtan gnager att vi ska dela med oss. I vårt letande efter behövande ändamål söker vi kanske efter en organisation som vi uppmärksammat i mediaflödet den senaste tiden.

Var det någon grupp som hjälpte barnen i Syrien? Eller som stävjade översvämningarna i Bangladesh efter klimatförändringarnas framfart? Eller kanske någon organisation som såg till att en djurart räddats från att vara utrotningshotat?

Samtidigt slår oss kanske tanken att vi inte riktigt vet hur de här organisationerna hanterar gåvorna som ges. Det väcker frågan: vad har vi för möjligheter att se effekterna av våra donationer? Utvärderas verksamheten av välgörenhetsorganisationer, i världen, och i Sverige?

Charity Rating publicerade Gröna Listan den 14/11. Givarguiden genomför årligen en granskning och i år presenterades resultat från 220 välgörenhetsorganisationer i Sverige. 71 av dess platsade på Gröna Listan, som anger vilka som godkänts enligt kriterierna Demokrati, Ekonomi och Transparens (DET).

Under arbetet i år gav vi också möjlighet för organisationerna att dela med sig hur de ser på utvärdering av den verksamhet de bedriver genom att ge en beskrivning av sin utvärderingsprocess.

Nästan en fjärdedel av organisationerna svarade, och representerar både stora och små ideella organisationer samt stiftelser och fonder. Med frågor om hur de ser på varaktiga investeringar i verksamheten baserat på syfte och mål fick vi varierande svar.

De allra flesta anger att de genomför utvärdering av sin verksamhet, medan vissa hänvisar till FRIIs effektrapporter. Många anger också vikten av att förmedla resultat till allmänheten, och anger därtill att de arbetar med att förbättra processen för effektutvärdering och mätningar av olika slag.

Om man lyssnar mer noggrant på svaren ser vi att de mindre organisationerna ofta mäter antalet aktiviteter och deltagare i de verksamheter som de bedriver. Utfall som upplevd effekt, nöjda samarbetspartners, och statistik över intresse och kännedom är andra relevanta parametrar för att bättre förstå hur arbetet utförs samtidigt som informationen upplyser internt. En annan viktig mätning är hur aktiviteter har reflekterats i media eller andra kanaler, och hur man har väckt opinion kring policy och andra frågor.

Oftast använder man traditionella metoder för att samla in material, t ex enkäter, men tekniska funktioner som Google Analytics som genererar resultat över trafik till webbsajterna och hur många besökare som har ”gillat” eller delat olika upplägg och poster på social media, förekommer också.

De stora organisationerna är snarlika i hur de utför granskning av den egna verksamheten – om de uppfyller uppställda mål eller når ut med sin verksamhet för önskad effekt. Enkätinsamlingar och egenkonstruerade index förekommer, samt att man utför deltagande observationer och utvärdering. Vissa större organisationer har satsat på att titta på Social Return on Investment (SROI) eller FNs Sustainable Development Goals (SDG) som indikatorer samt andra mer övergripande och internationellt erkända system. Generellt framgår att stora organisationer lägger mer resurser på metoden för uppföljning än de små.

Sammantaget kan man säga att stiftelser i huvudsak mäter resultat i insamlade medel, medan ideella organisationer i högre utsträckning mäter resultat i form av både intäkter och utfall.

Charity Rating strävar efter att givare ska kunna bibehålla ett starkt förtroende för organisationerna som i sin tur utför ett viktigt samhällsarbete. Ett led i detta arbete är att förmedla värdet av den insats som görs och att medlen som fördelas kommer till avsedd nytta.

Den numer uppmärksammade dagen för digitalt engagemang, ’Giving Tuesday’, har ibland fått betydelsen att ge med hjärtat. När du letar efter organisationer som passar in på det du bryr dig om den här givarsäsongen, tänk på att effekt har olika uttrycksformer och utvärdering tjänar flera syften. Att ge med hjärtat hjälper många.

Charity Rating önskar dig ett gott – och effektivt – givande!

 

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg