Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer

Idag har Charity Rating deltagit i Entreprenörskapsforums seminarium om folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer. Frågor om vad digitaliseringen betyder för givandet samt hur försvinnandet av avdragsrätten för gåvor kan komma att betyda diskuterades i en panel bestående av Maria Ros Jernberg från FRII, Gunilla von Platen grundare och styrelseordförande för Xzakt kundrelation, Jessica O’Mary head of alumni och fundraising relations på Stockholm School of Economics, Pontus Braunerhjelm professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt Charity Ratings grundare och styrelseordförande Mikael Ahlström.

Samtliga deltagare var överens om vilka enorma möjligheter digitaliseringen innebär för sektorn. Tack vare sociala medier kan ideella organisationer agera snabbt. Bland annat lyftes SOS Barnbyars kampanj upp, som kom ut samma dag som årets julklapp släpptes, som ett bra exempel på vilken flexibilitet sociala medier ger. Sociala medier inbjuder även till engagemang från givare och det har visats personer som är digitalt engagerade i ideella organisationer också ger mer pengar.

Men även digitaliseringens baksidor diskuterades då ökat engagemang genom privata initiativ också kan leda till svårigheter att följa upp vad som händer med de insamlade medlen. Idag är det inte ovanligt att privata initiativ fotograferar kvitton som ett sätt att återrapportera till givare. Kvalitetsstämplar behövs och efterfrågas på den typen av privata initiativ.

Under samtalet kunde samtliga i panelen komma överens om att regeringens beslut om att slopa avdragsrätten för gåvor kan vara skadligt för sektorn. Avdraget sänder en signal om att givande är viktigt och flera organisationer vittnar om att månadsgivare per autogiro har ökat summan de skänker mycket tack vare gåvoskatteavdraget. Samordning från regeringens sida efterfrågades samt att skatteavdraget för gåvor återinförs på ett mer genomtänkt sätt, bland annat att det bör innefatta företag samt inkludera fler organisationer.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg