Effektmätning – svårt men inte omöjligt

Vid en internationell utblick kan man, återigen, konstatera att svensk filantropi fortfarande har stor utvecklingspotential. Stora givare drivs av att göra skillnad men civila samhället står fortfarande och stampar när det kommer till effektmätning.

Förra måndagen gick årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit av stapeln där nya former och förutsättningar för filantropi diskuterades, med utgångspunkt från ett amerikanskt, ett europeiskt och ett svenskt perspektiv. Forskare, sociala entreprenörer, politiker och representanter från ideell sektor var inbjudna till paneldiskussioner på ämnet.

Många spännande ämnen diskuterades under dagen. Bland annat berättade Una Osili, professor vid Indiana University att tron att man gör skillnad är den främsta motivation till filantropi samt att den stora utmaningen för filantropin i USA är att givandet har stannat av vid två procent av BNP. Lisa Hehenberger Ph D och forsknings- och policychef på EVPA, stod för det europeiska perspektivet och anförandet fokuserade på venture philanthropy. Venture philantrophy startades som ett sätt för entreprenörer att spåra sina investeringar i välgörande ändamål. Som venture philantrophist kan entreprenörerna använda sina entreprenöriella färdigheter till att få investeringar att växa, samtidigt göra något gott. Venture philanthropy i Europa växer men är fortfarande är en liten del av det sammanlagda givandet.  Enligt Hehenberger kan finansiering genom venture philanthropy vara ett sätt för icke vinstdrivande organisationer att spara tid, eftersom de idag spenderar ca 40 procent av sin tid till att jaga pengar.

Under dagen diskuterades även frågan om effektmätning. Vi på Charity Rating ser ett mönster vad gäller samtalet kring just effektmätning som handlar om en syn på effektmätning som något otroligt svårt. Hehenberger sa under samtalet att effektmätning är svårt, men inget omöjligt. Diskussionen blir lätt för teoretisk och det handlar i slutändan om att börja. Detta håller vi på Charity Rating med om och vi uppmanar organisationer till att våga börja.

Läs en längre sammanfattning av dagen här.

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg