Press & media

Press & media

Press & media

Pressmeddelande 2016-02-10: Blir ditt månadsgivande en investering i fossila bränslen?

Flera ideella organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning och människor på flykt saknar riktlinjer för att undvika kapitalplaceringar i företag som utvinner fossila bränslen. Nu lanserar Charity Rating en ny funktion som ger givare möjlighet att se om organisationen de...

Läs mer →

Viktigt med ett aktivt socialt engagemang

vikten av ett aktivt engagemang från företagen Charity Rating lyfter fram det faktum att företagen visar ett ökat intresse i ett aktivt socialt engagemang och spår att det är en uppåtgående trend. Läs mer här....

Läs mer →

Aktuellt

Charity Rating publicerar här regelbundet aktuella nyheter från olika nyhetskällor runt om i världen inom området för ett aktivt samhällsengagemang.

Läs mer →