En chans att utveckla och utvecklas

Tycker du att transparens, effektivitet och effekt är viktiga frågor?
Då är Charity Rating den ideella samarbetspartnern för dig.

Partnerskap kan se ut på många olika sätt. Tillsammans hittar vi former som skapar affärsnytta för ditt företag och som samtidigt bidrar till att uppnå Charity Ratings uppdrag som givarens intresseorganisation.

Charity Ratings partnerskap tar sig flera olika former. Idag jobbar vi med företag där Charity Rating bl a:

  • är en del av företagets produktutveckling,
  • engagerar företags medarbetare i pro bono-projekt där de får chansen att dra nytta av sin kompetens inom ett nytt område, och
  • lyfter gemensamma och viktiga frågor gentemot företagets kunder.

Vill du och ditt företag utveckla och utvecklas?

Kontakta oss på Charity Rating: info@charityrating.org.

Läs mer om Charity Ratings partners här