Med kunskap och insyn ökar vi engagemanget i den ideella sektorn

För att kunna förse våra medlemmar och andra givare med relevant och oberoende information gör Charity Rating egna utredningar och analyser, både av enskilda organisationer och så kallade sektoranalyser.

Dessa analyser kan t ex handla om att reda ut oklarheter kring en organisation som är ifrågasatt av någon anledning. Det kommer också önskemål från våra medlemmar att vi ska kartlägga det ideella arbetet inom specifika områden, t ex göra en jämförelse mellan olika miljöorganisationer eller en kartläggning av alla ideella organisationer som arbetar med hemlöshet. I samband med katastrofer och andra händelser när många människor vill skänka pengar tar vi även fram enklare vägledningar, som t ex Julklappsguiden och guider för att hjälpa de drabbade i utsatta länder.

Våra rapporter, guider och analyser publiceras regelbundet på vår hemsida. Dessutom återfinns informationen på olika ställen i vår söktjänst, Givarguiden, bland annat under analysfliken i presentationen av respektive organisation.

Beställ en skräddarsydd analys

Om du vill ha anpassad hjälp att hitta eller analysera ideella organisationer eller andra hjälpinsatser erbjuder vi även skräddarsydda rapporter. Det innebär att vi utformar analysen med utgångspunkt från dina eller ditt företags egna preferenser och presenterar resultatet på det sätt som är till störst nytta för er. Arbetet baseras på vår analysmetod, som i samråd med våra analytiker, anpassas till de områden och utvärderingsparametrar som är viktiga i varje enskilt fall. Självklart erbjuder vi även löpande uppföljning och verifiering av resultatet och de rekommendationer vi ger.

Vill du veta mer? Du når oss via info@charityrating.org.