Adhocnätverk eller organisation?

I september 2015 nåddes Sverige av den flyktingvåg som tidigare för många kanske varit svår att förstå vidden av. Svenska folkets engagemang ökade enormt och sociala medier blev snabbt ett viktigt verktyg för samordning av frivilliga krafter. På kort tid etablerades en rad grupper som samordnade volontärer bland annat på tågstationer dit flyktingar anlände. Gruppen ”Vi som tar emot flyktingar på Stockholms central” växte snabbt i medlemsantal och började tidigt organisera sig för att kunna bistå med hjälp. Både myndigheter och etablerade ideella organisationer hade svårigheter att starta sina hjälpinsatser i samma takt som dessa oetablerade nätverk av volontärer. Men vad kan det finnas för utmaningar för dessa adhocnätverk och vilken roll spelar sociala medier i detta?

Idag hölls seminariet Adhocnätverk eller organisation – ett seminarium om organisering för att lösa akuta samhällsproblem. Seminariet behandlade de snabbt tillfälligt sammansatta grupper av frivilliga, som vuxit fram i samband med höstens flyktingströmmar till Sverige, och hur dessa nätverk kan ses på i relation till de mer stabila etablerade civilsamhällesorganisationerna.

Noomi Weinryb är organisationsforskare vid Uppsala universitet och Södertörn Högskola och har sedan i höstas studerat dessa adhocnätverk på Facebook. Under seminariet presenterade Noomi sina tidiga observationer av vad som händer i dessa nätverk via den kommunikation som sker på Facebook. Bland annat har Noomi sett att det finns logistiska utmaningar för dessa nätverk. Facebook fungerar som en logistisk högtalare och Noomi har kunnat se en rädsla för att få in för mycket saker när man ber om till exempel kläder eller liknande. Nätverken har helt enkelt inte kapacitet att ta hand om för mycket saker. Vidare kunde Noomi se en konkurrens mellan etablerade organisationer och de lösa nätverkan och att ryktesspridning har varit en utmaning för de lösa nätverken då det är svårt att veta vad som egentligen ”gäller” när det inte finns etablerade kommunikationsvägar.

Vi på Charity Rating finner Noomis observationer om hur pengar samlas in till dessa lösa nätverk särskilt intressanta. Noomi har observerat hur en stor mängd privatpersoner har lagt sina privata mobilnummer på Facebook för att få pengar swishade till sig och pengar verkar ha kommit in väldigt snabbt. Få lösa nätverk redovisar initialt hur de använder pengarna de har fått in. Refugees Welcome Stockholm beskriver liknande scenarion där privatpersoner samlat in stora summor pengar på sina privatkonton via Swish till Refugees Welcome Stockholms verksamhet. Charity Rating har tidigare skrivit om initiativet Vi Gör Vad Vi Kan som på mycket kort tid samlade in sju miljoner på en privatpersons konto. Flera frågor uppstår i samband med insamling till denna typ av adhocnätverk. Hur ska dessa nätverk redovisa och hur ska de kvalitetssäkras och granskas? Kommer offentliga medel kunna gå till denna typ av nätverk när det inte finns någon kvalitetsgranskning, åtminstone initialt sett? Intressant att nämna i sammanhanget är att Refugees Welcome Stockholm idag blivit en formell organisation och Vi Gör Vad Vi Kan en stiftelse.

 

Dela: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Relaterade inlägg