poppy-1920-02

Charity Rating samlar information om hundratals ideella organisationer och deras arbete, så att du lättare kan jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.

gg-logo

Hitta organisationer som arbetar och gör nytta inom de
områden som du själv tycker är viktiga.

Copyright 2017 Charity Rating | All Rights Reserved | Charity Rating